Vattenförsörjning och avloppssystem
Ventilationssystem
System för elkraft

Renga BIM MEP

Utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem

Använd Renga för att skapa konsekventa, samordnade och fullständiga informationsmodeller för vattenförsörjnings- och avloppssystem. Renga-verktygslådan är en tidsbesparing för ingenjörer som vill påskynda rutinuppgifter som att dra rör i byggnader och anläggningar, fylla byggnadsmodellen med tekniska data och generera ritningar.

Enanvändarlicens (evig): 12 390.07 Sek + moms

renga bim mep
Använd Renga för att skapa konsekventa, samordnade och kompletta informationsmodeller för ventilationssystem. Renga-verktygslådan är tidsbesparande för ingenjörer som vill påskynda rutinuppgifter, t.ex. att dra fram- och avgaskanalsystem, fylla byggnadsmodellen med tekniska data och generera ritningar

Utformning av ventilationssystem

Använd Renga för att skapa konsekventa, samordnade och kompletta informationsmodeller för ventilationssystem. Renga-verktygslådan är tidsbesparande för ingenjörer som vill påskynda rutinuppgifter, t.ex. att dra fram- och avgaskanalsystem, fylla byggnadsmodellen med tekniska data och generera ritningar.

Utformning av elektriska kraftsystem

Använd Renga för att skapa konsekventa, samordnade och kompletta informationsmodeller av elektriska kraftsystem. Renga-verktygslådan är tidsbesparande för ingenjörer som vill påskynda rutinuppgifter som att skapa ström- och belysningskretsar, fylla byggnadsmodellen med tekniska data och generera ritningar.

Använd Renga för att skapa konsekventa, samordnade och kompletta informationsmodeller av elektriska kraftsystem. Renga-verktygslådan är tidsbesparande för ingenjörer som vill påskynda rutinuppgifter som att skapa ström- och belysningskretsar, fylla byggnadsmodellen med tekniska data och generera ritningar.

DU KAN PROVA DEN FULLSTÄNDIGA VERSIONEN I 30 DAGAR UTAN KOSTNAD!

Vill du prova?

Användarvänligt BIM-system

Renga är en multidisciplinär BIM-programvara med avancerade verktyg för integrerad design, intuitivt gränssnitt och rimligt pris. Hjälper till att optimera projektresultaten genom att skapa all nödvändig konstruktionsdokumentation, inklusive ritningar, tidsplaner och kostnadsberäkningar.Skapade informationsmodeller är perfekta att använda i alla faser av en byggnads livscykel.