Regler för användning av cookies

I reglerna för cookiesanvändning beskrivs utnyttjandet av cookies på SIA ”3dLotus” hemsidor, där uppges avsikterna med cookiesanvändningen samt användarnas rättigheter att ändra och välja cookiesanvändning motsvarande sina behov.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som webbläsarprogrammet (till exempel Internet Explorer, Firefox. Safari m.fl.) sparar i webbläsaren (datorn, mobiltelefonen, surfplattan) när användaren besöker webbplatsen för att identifiera webbläsarprogrammet eller för att i webbläsarprogrammet bevara information eller inställningar. På så sätt kan webbplatsen med hjälp av cookies bevara användarens individuella inställningar, känna igen honom och reagera för att förbättra webbplatsens erfarenhet av användningen. Användaren kan ta bort eller begränsa cookies, men utan cookies kommer det inte att vara möjligt att utnyttja webbplatsens funktioner till fullo.

Funktionella cookies

Med funktionella cookies minns webbplatsen de inställningar och val användaren gjort, för att bekvämare kunna använda webbplatsen. Dessa cookies sparas permanent i användarens utrustning.

Prestations/analytiska cookies

Analytiska cookies sammanfattar information om hur besökaren använder webbplatsen, märker de oftast besökta platserna, däribland vilket innehåll användaren väljer i webbplatsen. Den informationen används för analys, för att ta reda på vad det är som intresserar besökaren och för att kunna förbättra webbplatsens funktionalitet, göra användandet av den bekvämare. Dessa analytiska cookies identifierar bara användarens utrustning, men den röjer inte användarens identitet.

SIA ”3dLotus” använder internetföretagets Google Inc. analystjänst Google Analytics.

För vilka ändamål använder SIA ”3dLotus” cookies

SIA ”3dLotus” använder cookies för att:

  • säkerställa hemsidans funktionalitet;
  • förbättra hemsidans erfarenhet av användningen;
  • anpassa hemsidans funktionalitet till användarens vanor (däribland språk, sökningar);
  • erhålla statistikuppgifter om besöksflödet på hemsidan (antal besökare, tillbringad tid på hemsidan);
  • för att utarbeta och införa förbättringar.

Hur länge bevaras cookies?

Om inte annat bestämts, bevars cookies så länge verksamheten varför de samlats fylls, sedan raderas de.

Den rättsliga grunden för användning av cookies

Vid besök av SIA ”3dLotus” webbplatser och hemsidor, visas ett fönster för besökaren att Webbplatsen använder cookies.
Den rättsliga grunden för användandet av cookies är SIA ”3dLotus” legitima (rättsliga) intresse, som är förbundet med tryggandet av dess affärsverksamhet – att säkerställa hemsidans funktionalitet och analysera hur SIA ”3dLotus” används samt att utarbeta och införa förbättringar.
Uppgifterna behandlas i överensstämmelse med Allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 punkt 1underpunkt f.

Blockering av cookies

Om användaren inte vill, att cookies används, har varje internet webbläsares säkerhetsinställningar möjlighet att begränsa och radera cookies. Men man bör beakta, att man inte kan avstå från användandet av obligatoriska och funktionella cookies, för det är inte möjligt att säkerställa fullvärdig användning av webbplats och hemsida.
Förutom möjligheten att inte acceptera, kan ni bli utesluten från den informationsinsamling som Google Analytics utför genom att ladda ned och aktivera Google Analytics webbläsares opciju http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de.

Kontaktinformation

Portalen www.bimsoft.se personuppgiftsansvarige för databehandling som gäller förbättring av servicekvaliteten: SIA “3dLotus”, 40003827644, Krišjāņa Barona iela 88, Rīga, LV-1001

Om SIA ”3dLotus” privatlivspolitik kan ni läsa här.

Mer detaljerad information om utnyttjande av cookies och behandling av fysiska personers personuppgifter kan ni få genom att skriva till e-postadressen: info@bimsoft.se